(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2822456523067736", enable_page_level_ads: true });
فروشگاه فایل های آموزشی از دبستان تا دانشگاه
درسان لمس نور دانایی درسان لمس نور دانایی درسان لمس نور دانایی بازگشت پول در صورت نارضایتی

اطلاعیه فروشگاه

همه درخواست ها و سفارشات برای ساخت پاور پوینت. انجام تحقیقات .ترجمه مقالات انگلیسی ،کدنویسی و... پذیرفته میشود.

پاورپوینت علوم پایه هفتم فصل 8(انرژی وتبدیل های آن)

پاورپوینت علوم پایه هفتم فصل 8(انرژی وتبدیل های آن) به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به فصل هشتم علوم تجربی پایه ی هفتم متوسطه با عنوان انرژی وتبدیل های آن می باشد که دارای 36اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از این پاورپوینت می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت علوم پایه هفتم فصل 4(مواد وپیرامون ما )

پاورپوینت علوم پایه هفتم فصل 4(مواد وپیرامون ما ) به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به  درس چهارم علوم تجربی پایه ی هفتم متوسطه با عنوان مواد وپیرامون ما می باشد که دارای 17اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از این پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت علوم پایه هفتم فصل 3(اتم ها الفبای مواد)

پاورپوینت علوم پایه هفتم فصل 3(اتم ها الفبای مواد) به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به  درس سوم علوم تجربی پایه ی هفتم متوسطه با عنوان اتم ها الفبای مواد می باشد که دارای 19اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از این پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

پاورپوینت علوم پایه نهم فصل 11(گوناگونی جانداران)

پاورپوینت علوم پایه نهم فصل 11(گوناگونی جانداران) به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به فصل یازدهم علوم تجربی پایه ی نهم متوسطه با عنوان گوناگونی جانداران می باشد که دارای 12اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از این پاورپوینت می ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,850 تومان

پاورپوینت علوم پایه هشتم فصل 7( الفبای زیست فناوری)

پاورپوینت علوم پایه هشتم فصل 7( الفبای زیست فناوری) به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به درس هفتم علوم تجربی پایه ی هشتم متوسطه با عنوان  الفبای زیست فناوری می باشد که دارای 22اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از این پاورپوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,550 تومان

پاورپوینت علوم پایه نهم فصل 8(فشار وآثارآن)

پاورپوینت علوم پایه نهم فصل 8(فشار وآثارآن) به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به  درس هشتم علوم تجربی پایه ی نهم متوسطه با عنوان فشار وآثارآن می باشد که دارای 44اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از این پاورپوینت می تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت علوم پایه نهم فصل 5 (نیرو)

پاورپوینت علوم پایه نهم فصل 5 (نیرو) به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به  درس پنجم علوم تجربی پایه ی نهم متوسطه با عنوان نیرو می باشد که دارای 18 اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از این پاورپوینت می توانید به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت منابع آب ایران درس ششم جغرافیای پایه دهم

پاورپوینت منابع آب ایران درس ششم جغرافیای پایه دهم به نام خدا . با سلام خدمت دوستان عزیز. فایل پاورپوینت بالا مربوط به  درس ششم جغرافیای  پایه ی دهم متوسطه با عنوان منابع آب ایران  می باشد که دارای 21 اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد. برای راهنمایی بیشتر و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه هشتم متوسطه

پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه هشتم متوسطه به نام خدا فایل پاورپوینت بالا مربوط به  درس پنجم علوم تجربی پایه ی هشتم متوسطه با عنوان حس و جرکت می باشد که دارای 30 اسلاید با گرافیک بالاست و به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان عزیز را در فهم سریعتر و بهتر مطالب این درس یاری کند. این پاورپوینت به گونه ای طراحی شده که برای اساتید عزیز برای تدریس دانش آموزان نیز مناسب باشد نام قالب: حصیران برای مشاهده دمویی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان
تعداد صفحه(6):

پشتیبانی

تصویر ثابت